Usluge

Naše usluge su obnova ili restauracija fijakera i izrada potpuno novog fijakera.

I Restauracija

Vaš fijaker će kod nas proći detaljnu kontrolu i proveru ispravnosti i izdržljivosti materijala. Male opravke podrazumevaju zamenu blatobrana, kočnica odnosno vinta, proveru konstrukcije, kao i farbanja i tapaciranja. Manji servis košta od 250 do 750 eura, zavisno od rada i uloženog materijala.

Veća rekonstrukcija fijakera je za kočije koje dugo nisu vožene i koje su uglavnom propale od stajanja i veka upotrebe. Takvim fijakerima menjamo gotovo celu drvenu oblogu a metalnu osnovu skidamo, peskarimo, štitimo od korozije i uz podmazivanje, vraćamo u novi ciklus korišćenja. Velika rekonstrukcija fijakera košta od 1.250 do 2.800 eura, zavisno od stepena restauracije odnosno pravljenja novih delova.

Kompletna restauracija fijakera traje oko 6 nedelja. Restauracija se radi od jasenovog ili hrastovog drveta, i podrazumeva proveru i restauraciju svih 45 drvenih delova i 68 metalnih.

II Proizvodnja

Nov fijaker može se napraviti za 3-4 meseca i radi se prema ponuđenim modelima koje imamo a drvene delove pravimo od jasena i hrasta. Cena novog fijakera dvoprega je od 3.600 do 5.200 eura, zavisno od veličine i modela. Najčešći model u našim krajevima je Velika Viktorija.

Otkupljujemo stare fijakere, kao i delove fijakera.

Share